ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. สายร้านค้าบ้านนายไพวัลย์ ทองอ่วมใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

4 มิถุนายน 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง