ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักเรียบถนนสายบ้าน ผญ.ไพฑูรย์ แสงพิทักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง