โครงการขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปี 2567

11 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ให้บริการรับแลกขยะอันตรายทุกชนิด  ในวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยเริ่ม วันที่ 7/14/21/28  เดือนมิถุนายน  2567  ขอประชาชนที่อยู่ในตำบลคลองใหม่สามารถนำขยะอันตรายมาแลกได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้ตลอดทั้งเดือน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!