งานวันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2566

25 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 มกราคม นายเอนก  น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ในการบริการจัดหารถรับ - ส่ง คนพิการ และผู้ดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครปฐม โดยมีนายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!