โครงการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

2 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ได้รับการคัดเลือก  จากจังหวัดนครปฐม ในการลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่สุ่มตรวจการติดตั้งถังขยะเปียกครัวเรือน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!