กิจกรรมขยะแลกไข่ เดือน พฤษภาคม 2567

3 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จะเริ่มดำเนินกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ เพื่อรณรงค์คัดแยกขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  ขวดน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น  

จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองใหม่  นำขยะอันตรายมาแลกไข่  เริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม  2567  โดยในเดือนนี้จะเริ่มทุกวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567  ช่วงเช้าเวลา 9.00-11.00 น. ที่ อบต. คลองใหม่  และช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 15.00  น. ที่ศาลากองทุนหมู่ที่ 4 

 ศุกร์ที่  17  พฤษภาคม 2567  ช่วงเช้าเวลา 9.00-11.00 น. ที่ บ้านนายเที่ยง  ทองพรรณ   และช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 15.00  น. ที่บ้านนายสายัณห์    บุญนำ 

และศุกร์ที่  31  พฤษภาคม 2567  ช่วงเช้าเวลา 9.00-11.00 น. ที่ ศาลาหมู่บ้านศุภมงคล  2   และช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 15.00  น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ 

จึงขอให้ท่านนำขยะอันตรายมาแลกไข่ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่กำหนดจุดให้แลก ตามวันและเวลาที่กำหนด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!