โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

15 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายเอนก น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จัดโดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งช่องการการทำงาน อาชีพสำหรับคนพิการ  ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การดูแลสุขภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!