ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

7 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการลงพื้นที่ร่วมกับกรมการปกครอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!