โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม(ต่อยอด)"ขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปี 2567

22 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่  ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จะเริ่มดำเนินการขยะอันตรายแลกไข่ ขอให้ประชาชนแยกเก็บขยะอันตรายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อนำขยะอันตรายที่แยกเก็บไว้ มาแลกไข่ที่ อบต. คลองใหม่ในเดือนเมษายน  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแยกการทิ้งขยะให้ถูกประเภท โดยนำขยะอันตรายมาแลกไข่  ประกอบด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง