โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

3 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพรานจะออกหน่วยเคลื่อนที่ ทำหมันสุนัขแมวในพื้นที่ตำบลคลองใหม่  โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 50 ตัว ในวันที่ 6 ก.ค. 2566   เวลา 8.30-11.00 น. ณ วัดบางช้างเหนือ อ. สามพราน จ. นครปฐม 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!