ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

20 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการ การทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าใจ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด

ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

คือภาวะที่มดลูกมีการหดรัดตัวสม่ำเสมอ ส่งผลให้ปากมดลูกเปิดและคลอดหลังสัปดาห์ที่ 20 และก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์  ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอาจทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของทารกเนื่องจากการพัฒนาของอวัยวะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด  สาเหตุของภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนั้นยังไม่แน่ชัด โดยภาวะดังกล่าว สามารถเกิดขึ้นได้กับหญิงตั้งครรภ์ได้ทุกคน

อาการ

 1. การหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอหรือบ่อย ๆ
 2. ปวดหลังล่างเป็นประจำ
 3. รู้สึงปวดถ่วงบริเวณเชิงกรานหรือท้องน้อย
 4. มีเลือดออกทางช่องคลอด
 5. ภาวะถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด
 6. ลักษณะของตกขาวที่เปลี่ยนไป

ควรไปพบแพทย์เมื่อไร  

 • หากมีอาการดังกล่าวหรือเกิดความกังวลใจ ควรไปพบแพทย์ทันที ไม่ต้องอายหากอาการดังกล่าวกลายเป็นเพียงอาการเจ็บท้องหลอก

ปัจจัยเสี่ยง

 • อายุมารดาตอนตั้งครรภ์ เช่น อายุน้อยหรือมากเกินไป
 • ระยะห่างระหว่างการตั้งครรภ์ครั้งก่อนน้อยกว่า 6 เดือน หรือมากกว่า 59 เดือน
 • เคยมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมาก่อน
 • ตั้งครรภ์ลูกแฝด
 • ภาวะปากมดลูกสั้น
 • ภาวะน้ำคร่ำมาก
 • มีปัญหาเรื่องมดลูก เช่น มีเนื้องอก หรือรกเกาะต่ำ มีเลือดออก
 • การติดเชื่อที่น้ำคร่ำหรืออวัยวะสือพันธุ์
 • มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ตัวเอง หรือวาวะซึมเศร้า
 • ผ่านเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อร่างกายหรือจิตใจ เช่น การเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รัก
 • การสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด อาจนำไปสู่การคลอดทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งส่งผลให้ทารกมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากอวัยวะต่างๆยังไม่พัฒนาเต็มที่ ทารกมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ อาจมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจ ปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น ทารกที่เกิดก่อนกำหนดยังมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองพิการ และปัญหาทางด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม

การป้องกัน

ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดไม่สามารถป้องกันได้ แต่การดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพครรภ์ให้แข็งแรง

 • พบสูตินรีแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ปรึกษาแพทย์หากมีอาการที่ทำให้กังวลใจ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดหรือสูบบุหรี่
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งแพทย์และดูแลควบคุมอาการของโรค
 • หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ที่เว้นระยะห่างระหว่างตั้งครรภ์น้อยกว่า 6 เดือน หรือมากกว่า 59 เดือน
 • ดูแลควบคุมโรคประจำตัวหากมี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!