ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 100
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารบริเวณรอบสำนักงาน และบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เส้นถนนสายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2566
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖17 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. O ๐.๖๐ ม. ซอยบ้านละออง บุญสม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 พฤศจิกายน 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. O ๐.๖๐ ม. ซอยบ้านละออง บุญสม หมู่ที่ ๒13 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๙-๐๑๔๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๒ (แท็งค์บ้านลุงเที่ยง) หมู่ที่ ๔ (แท็งค์บ้านนายก) และหมู่ที่ ๕ (แท็งค์บ้านลุงเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด O 0.60 ม. บ้านนางจี่ บุญกระสินธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 ตุลาคม 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด O 0.60 ม. บ้านนางจี่ บุญกระสินธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่9 ตุลาคม 2566